Välkommen till

Norrbottens spelmansförbund!

Kontakt och styrelse

Vid senaste årsmötet med Norrbottens spelmansförbund fick styrelsen följande sammansättning:


Ordförande: Stellan Backman

Vice ordförande: Mats Nordström

Sekreterare: Gustaf Löfgren

Kassör samt ordinarie ledamot: Birger Grahn

Bengt Martinsson, ordinarie ledamot.

Ledamöter: Sven Keskitalo, Tage Karlsson

Suppleanter: Tommy Carlsson och

Lena Lindberg väljs på ett år.

Revisorer: Åke Wistén och Mats Blomqvist.

Valberedning: Siv Brandén – Ordinarie och

sammankallande, samt Mats BlomkvistSidan uppdaterad 28 november 2018

Norrbottens spelmansförbund © 2015